AFTALER OG REGLER
 
     
    Olietankbekendtgørelsen indeholder bestemmelser for tanke med tilhørende rørsystemer der anvendes til opbevaring eller transport af olieprodukter.
     
    Anmeldelelsesblanket - anvendes ved opsætning eller nedtagning af olietanke under 6.000 liter.
     
    Regler for plastolietanke omhandler opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.
     
    Kedel- og varmeanlæg i bygninger indeholder bestemmelser for anlæg der anvendes til fyring med olie, gas eller fastbrændsel. Bekendtgørelsen omfatter endvidere varmeanlæg.
     
 

 

OR-ORDNINGEN • SEKRETARIATET • GREGERSENSVEJ 2 • 2630 TAASTRUP • TLF +45 72 20 25 90 • EMAIL: or-sek@teknologisk.dk