AFTALER OG REGLER
 
     
    EOF og OR-aftalen har til formål at fremme energibesparelser ved eftersyn og evt. udskrifting af oliekedelanlæg.
     
    Olietankbekendtgørelsen indeholder bestemmelser for tanke med tilhørende rørsystemer der anvendes til opbevaring eller transport af olieprodukter.
     
    Anmeldelelsesblanket - anvendes ved opsætning eller nedtagning af olietanke under 6.000 liter.
     
    Regler for plastolietanke omhandler opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.
     
    Kedel- og varmeanlæg i bygninger indeholder bestemmelser for anlæg der anvendes til fyring med olie, gas eller fastbrændsel. Bekendtgørelsen omfatter endvidere varmeanlæg.
     
 

 

OR-ORDNINGEN • SEKRETARIATET • GREGERSENSVEJ 2 • 2630 TAASTRUP • TLF +45 72 20 25 90 • EMAIL: or-sek@teknologisk.dk