OM OR-ORDNINGEN
 
     
    OR-ordningen er en frivillig registreringsordning for virksomheder der udfører oliefyrservice. Ordningens formål er at sikre kvalitet af udført service. Dette gøres med udgangspunkt i OR’s branchestandard for regelmæssig Oliefyrservice som er udgivet af OR-udvalget. Kvalitetssikringen understøttes af en mærkningspligt for udført service og et årligt stikprøveprogram, hvor de udførende virksomheder kontrolleres for korrekt dokumentation og udførelse af regelmæssige serviceydelser.
     
    OR-udvalget udgøres af repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, Skorstensfejerlauget, Energibranchens Service Sammenslutning, Drivkraft Danmark og Teknologisk Institut. OR-udvalget følger blandt andet udviklingen i resultaterne fra kvalitetskontrollen og den teknologiske udvikling og varetager på det grundlag den løbende ajourføring af uddannelser og faglig nyhedsformidling til de registrerede virksomheder og til personer under uddannelse som oliefyrsmontører.
     
    OR-registret omfatter alle personer som på erhvervsskolerne uddannes til oliefyrsmontør. Der udstedes et OR-bevis til montører der har bestået teori og praktisk prøvning hos EUC-skolerne.
     
    OR-registeret optager alle virksomheder som ønsker at følge OR-branchestandarden og vedtægterne for OR, som grundlag for sine serviceydelser til kunder med oliefyr. Det er muligt via OR-ordningens hjemmeside at søge efter registrerede virksomheder, fx i forbindelse med indhentning af tilbud på kvalitetssikrede serviceydelser til boligforeninger, offentlige bygninger og private boliger.
     
    Der er i 2020 lige knapt 300 registrerede virksomheder, der bekæftiger uddannede oliefyrsteknikere. Langt de fleste af landets ca. 100.000 oliefyrssejere bliver serviceret af montører med OR-bevis. Antallet af oliefyr falder i takt med den grønne omstilling. OR-ordningens formål er i den forbindelse at sikre, at der til stadighed er en relevant kapacitet af faguddannede servicemontører og -virksomheder, som sikrer at eksisterende oliefyr kører så effektivt og driftssikkert som muligt. OR-ordningen understøttes og anerkendes af Skorstensfejerlauget. Skorstensfejeren kan via OR-mærkat på oliefyret konstatere, at oliefyret er regelmæssigt efterset af en kvalificeret aktør som er underkastet 3. parts kvalitetskontrol.
     
    Venlig hilsen
     
    Kristian Vielwerth
     
    OR-sekretariatet
   
 

 

OR-ORDNINGEN • SEKRETARIATET • GREGERSENSVEJ 2 • 2630 TAASTRUP • TLF +45 72 20 25 90 • EMAIL: or-sek@teknologisk.dk