FORMÅL MED OR-ORDNINGEN
 
     
    Det er OR-ordningens hovedformål at sikre en veldefineret kvalitetsstandard i al oliefyrsservice, der tilbydes oliefyrsejerne af medlemmer i OR-ordningen. Det indebærer, at virksomheden følger kvalitetshåndbogens anvisninger, og lader sig underkaste de retningslinjer, der udstikkes af OR, ligesom virksomhedens servicearbejde bliver stikprøvekontrolleret af Teknologisk Institut.
     
    OR-ordningen har eksisteret siden 1979, og medvirket til en reduktion af røggastabet fra knap 19 % til ca. 10 %. Oliefyringsanlæg, der serviceres af OR-registrerede virksomheder, bliver vedligeholdt bedre, og har dermed opnået en væsentligt bedre fyringsøkonomi, end anlæg der ikke serviceres regelmæssigt.
     
    OR ordningen er en selvstændig, økonomisk uafhængig organisation.
     
    Download vores folder her
 

 

OR-ORDNINGEN • SEKRETARIATET • GREGERSENSVEJ 2 • 2630 TAASTRUP • TLF +45 72 20 25 90 • EMAIL: or-sek@teknologisk.dk